قوانین و مقررات فروش آنلاین بیمه نامه بیمه ایران معین

قوانین و مقررات فروش آنلاین بیمه‌نامه بیمه ایران معین

بیمه‌گزاران گرامی خواهشمند است موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات آنلاین شرکت بیمه ایران معین، ملاحظه فرمایید.
ورود بیمه‌گزاران به ‌سایت شرکت بیمه ایران معین و استفاده از خدمات فروش آنلاین بیمه‌نامه به معنای آگاهی از شرایط و قوانین استفاده از این خدمات و پذیرفتن آن است. قوانین فروش آنلاین بیمه نامه شرکت بیمه ایران معین متاثر از شرایط و قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از مصرف‌کننده و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بیمه‌گزار
بیمه‌گزار به فردی گفته می‌شود که با اطلاعات شخصی خود نسبت به ثبت سفارش یا هر گونه استفاده از خدمات اقدام کند. همچنین شخصی که با استفاده از اطلاعات خود نسبت به ثبت سفارش، خرید یا دریافت خدمات برای شخص سومی اقدام می‌کند از طرف بیمه ایران معین به عنوان مشتری شناخته شده و ملزم به رعایت تمامی قوانین حاکم بین بیمه ایران معین و کاربر است.

بیمه‌گر
شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند. در این قرارداد هرجا که از اصطلاح بیمه‌گر استفاده شده است منظور شرکت بیمه ایران معین است.

بیمه شده یا مورد بیمه
مورد بيمه مي‌تواند شخص، شي، يا مسئوليت باشد. چنانچه مورد بيمه شخص باشد بيمه‌گر در مقابل فوت، حيات، بيماري، از كارافتادگي و نقص عضو بيمه شده متعهد خواهد بود. اين نوع بيمه را بيمه اشخاص مي‌نامند. در صورتي كه مورد بيمه شي باشد بيمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شي متعهد خواهد بود مثل آتش‌سوزي اموال منقول و غيرمنقول، بيمه حمل و نقل كالا، هواپيما و كشتي، بيمه اتومبيل، بيمه مرگ و مير حيوانات. اين نوع بيمه را بيمه اشيا مي‌نامند. مورد بيمه ممكن است شخص و يا شي نباشد بلكه مسئوليت بيمه‌گزار در مقابل ديگري باشد كه در اين صورت بيمه‌گر متعهد است چنانچه در نتيجه‌ حادثه‌اي كه بيمه‌گزار مسئول آن باشد به ديگري خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران کند مانند بيمه مسئوليت اتومبيل، بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران، بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و داروسازان، بيمه مسئوليت مالك در مقابل مستأجر؛ اين نوع بيمه را بيمه مسئوليت مي‌نامند.

قوانین خرید از سایت
هر بیمه نامه دارای شرایط عمومی خاص خود است که طبق قوانین بیمه مرکزی شرکتهای بیمه مکلف به ارائه آنها به بیمه گزار هستند. لذا مشتریانی که از سایتiranmoeininsurance.ir اقدام به خرید بیمه نامه می‌کنند باید شرایط مربوط به بیمه نامه مورد نظر خود را مطالعه کنند. خرید از سایت به معنی آگاهی فرد از این شرایط و قبول آنها است.

بیمه‌گزار باید اطلاعات دقیق بیمه‌گزار و مورد بیمه را مطابق نیازهای اطلاعاتی هر بیمه نامه بطور صحیح و دقیق در سایت وارد و محل دریافت وشخص دریافت کننده بیمه‌نامه را در سایت مشخص و نیز با توجه به روش پرداخت انتخاب شده در سایت حق بیمه را به بیمه گر پرداخت کند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر هیچ تعهدی نسبت به بیمه‌گزار نداشته و بیمه‌گزار نیز هیچ ادعایی در خصوص خسارت و بیمه نامه نخواهد داشت.

پرداخت در زمان تحویل
چنانچه بیمه گزار روش پرداخت در محل را پس از ثبت سفارش انتخاب کرده باشد باید در زمان تعیین شده در آدرس ثبت شده در زمان سفارش حضور داشته باشد و حق بیمه را به همکاران بیمه‌گر پرداخت کند. در صورت عدم حضور و یا پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر مجاز است بیمه نامه را ابطال کند و هیچ گونه تعهدی نسبت به بیمه‌گزار ندارد و بیمه‌گزار نیز نمی‌تواند در خصوص سفارش ثبت شده ادعایی داشته باشد.

اصل حسن نیت
چنانچه بیمه گزار در زمان ثبت سفارش یا خرید بیمه نامه سهوا و یا عمدا اطلاعات نادرست در فرمها ثبت کرده باشد بیمه‌گر مطابق شرایط عمومی بیمه نامه و قوانین بیمه مرکزی در این خصوص رفتار خواهد کرد.